Ochrana údajov
Ďakujeme že ste navštívili našu web-stránku. Firma Intellego kladie veľkú dôležitosť na bezpečnosť a ochranu údajov. Ochrana súkromných práv je pre našu korporačnú kultúru zásadou a je súčasťou našich služieb a produktov. Rešpektujeme bezpečnosť vašich osobných údajov. To je dôvod, prečo firma Intellego nepretržite pracuje na zlepšovaní opatrení týkajúcich sa bezpečnosti údajov, za účelom ochrany vás a vášho súkromia.

Toto prehlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré informácie si nahrávame v prípade, že navštívite našu web-stránku a ako ich využívame. Prehlásenie sa netýka web-stránok spoločností ktoré nie sú časťou firmy Intellego ale môžu mať uvedený link na web-stránku Intellego alebo inú web-stránku súvisiacu s firmou Intellego.

Zber a použitie osobných údajov
Keď navštívite jednu z našich web-stránok, náš web-server dočasne zaznamenáva nasledujúce informácie pre účely bezpečnosti systému: názov domény alebo IP adresa počítača ktorý požaduje prístup na stránku, dátum prístupu, klientom požadovaný súbor (názov súboru a URL), kód odpovedajúcej HTTP a web-stránky z ktorej vykonávate prístup a počet bytov vyslaných prostredníctvom spojenia. Môže dôjsť k uloženiu niektorých informácií na vašom PC vo forme cookies. Cookie predstavuje časť informácie, ktorú vám môže poslať web-stránka do vášho prehliadača a uložiť ho vo vašom PC. Cookies nám neumožňujú vstup do vášho systému alebo k vašim osobným údajom. Berte na vedomie, že štandartné nastavenie prehliadača umožňuje použitie cookies. Ak tomu chcete zabrániť, môžete túto možnosť nastaviť na vašom prehliadači. Cookies využívame výhradne za účelom prispôsobenia našej web-stránky vašim preferenciám. Nesústreďujeme osobné údaje ako napr. Vaše meno, adresa, tel. čslo alebo e-mailová adresa, pokiaľ nám dobrovoľne tieto údaje neposkytnete, napr. ao súčasť žiadosti o informácie, účasť v súťaži, žiadosť o zamestnanie alebo žiadosť o informácie o voľných miestach, atď. Zber osobných údajov pri návšteve niektorej z našich web-stránok sa aplikuje iba v súlade so zákonnými nariadeniami krajiny v ktorej e firma Intellego registrovaná.

Použitie a transfer osobných údajov
Vaše osobné údaje používame iba za účelom technickej správy web-stránky a za účelom plnenia vašich požiadaviek a želaní a výhradne pre špecifické účely. Osobné údaje pre účely výskumu produktov alebo marketingové účely využívame iba s vašim výslovným súhlasom a iba v rozsahu ktorý je nevyhnutý pre daný konkrétny prípad. Údaje zverejňujeme verejným inštitúciám iba v prípade že je to požadované zákonom. Od našich zamestnancov vyžadujeme striktné dodržiavanie princípov utajenia.