Sme jazyková škola pre mládež a dospelých, sídlime v Galante, Šali a Dunajskej Strede.

Naša jazyková škola organizuje kurzy pre firmy a pre jednotlivcov, ktoré pozostávajú zo skupín s maximálnym počtom deväť ľudí. Taktiež je možné navštevovať individuálne hodiny.

Škola vznikla pod záštitou PaedDr. Kláry Václav Dudásovej, PhD. , ktorá má šesťnásťročnú prax v učiteľstve, prekladateľstve a tlmočníctve v jazykoch anglický, slovenský a maďarský. V určitých časových intervaloch navštevovala Veľkú Britániu jedenásť rokov, kde získala skvelé verbálne zručnosti. Je doktorkou anglickej metodológie (PaedDr.) a doktorkou translatológie (PhD.). Svoju dizertačnú prácu písala na tému „Problematika prekladu reklamných textov z anglického do slovenského a maďarského jazyka“.

Záujemcovia o kurzy sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky na webovej stránke, telefonicky na telefónnom čísle 0907 282 066 alebo e-mailom na adrese intellego@intellego.sk