Allgemein

Kurz je určený pre študentov, ktorí si chcú svoje jazykové znalosti rozšíriť v každej zo štyroch základných jazykových zručností: hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie.

Ak si vyberiete typ kurzu Všeobecný, zaradíme Vás do jednej z týchto úrovní:

  • Absolut Anfänger

  • Anfänger

  • Vor - Mittelstufe

  • Mittelstufe

  • Ober - Mittelstufe

  • Forgeschrittene

  • Professionell

Gesprächsdeutsch
Konverzačný: tento typ kurzu by si mal vybrať záujemca, ktorý sa chce zdokonaliť hlavne v oblasti hovorenia a dorozumenia sa v danom jazyku.
Umgangssprache
Konverzačný: tento typ kurzu by si mal vybrať záujemca, ktorý sa chce zdokonaliť hlavne v oblasti hovorenia a dorozumenia sa v danom jazyku.
Geschäftsdeutsch
Obchodný: kurz sa zameriava na obchodnú španielčinu, ktorú využijú najmä manažéri, obchodníci, podnikatelia.
Geschäftssprache
Obchodný: kurz sa zameriava na obchodnú nemčinu, ktorú využijú najmä manažéri, obchodníci, podnikatelia.
Berufsdeutsch
Profesný: najlepší spôsob ako ovládať terminológiu z oboru svojho zamestnania je tento typ kurzu. Je určený pre ľudí, ktorí hľadajú svoje uplatnenie v zahraničí v profesiách ako kuchár, čašník, stavbár, au- pair, upratovačka v hoteli, recepčná, sestrička.
Wochenendkurs
Víkendový: tí, čo nemajú čas cez týždeň z dôvodu pracovnej vyťaženosti, majú možnosť navštevovať kurzy cez víkend podľa výberu z horeuvedených tipov.
Hörverstehen un sprachfertigkeiten
Počúvanie s porozumením: Hodiny budú vedené v duchu počúvania a pochopenia reči, ktorá môže mať rôzne podoby- dialekty, a tým si cibriť ucho.
Abiturvorbereitung
Príprava na maturitu: kurz je vytvorený pre študentov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitu z nemeckého jazyka. Kurz zahŕňa prípravu súčasne na ústnu aj písomnú časť.

Presvedčili sme Vás? Prihláste sa ešte dnes!