Général

Kurz je určený pre študentov, ktorí si chcú svoje jazykové znalosti rozšíriť v každej zo štyroch základných jazykových zručností: hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie.

Ak si vyberiete typ kurzu Všeobecný, zaradíme Vás do jednej z týchto úrovní:

  • Débutants

  • Faux débutants

  • Moyen moins

  • Moyen

  • Moyen plus

  • Avancé

  • Professionnel

Conversationnel
Konverzačný: tento typ kurzu by si mal vybrať záujemca, ktorý sa chce zdokonaliť hlavne v oblasti hovorenia a dorozumenia sa v danom jazyku.
Commercial
Obchodný: kurz sa zameriava na obchodnú francúzštinu, ktorú využijú najmä manažéri, obchodníci, podnikatelia.
Professionnel
Profesný: najlepší spôsob ako ovládať terminológiu z oboru svojho zamestnania je tento typ kurzu. Je určený pre ľudí, ktorí hľadajú svoje uplatnenie v zahraničí v profesiách ako kuchár, čašník, stavbár, au- pair, upratovačka v hoteli, recepčná, sestrička.
Le week-end
Víkendový: tí, čo nemajú čas cez týždeň z dôvodu pracovnej vyťaženosti, majú možnosť navštevovať kurzy cez víkend podľa výberu z horeuvedených tipov.
La conversation et l’écoute
Počúvanie s porozumením. Hodiny budú vedené v duchu počúvania a pochopenia reči, ktorá môže mať rôzne podoby- dialekty, a tým si cibriť ucho.
Préparation pour le Bac
Príprava na maturitu: kurz je vytvorený pre študentov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitu zo španielskeho jazyka. Kurz zahŕňa prípravu súčasne na ústnu aj písomnú časť.

Presvedčili sme Vás? Prihláste sa ešte dnes!