General

Kurz je určený pre študentov, ktorí si chcú svoje jazykové znalosti rozšíriť v každej zo štyroch základných jazykových zručností: hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie.

Ak si vyberiete typ kurzu Všeobecný, zaradíme Vás do jednej z týchto úrovní:

  • Ukážková hodina

  • Beginner

  • False – beginner

  • Intermediate

  • Upper – Intermediate

  • FCE

  • Advanced

  • Proficiency

Conversational
Tento typ kurzu by si mal vybrať záujemca, ktorý sa chce zdokonaliť hlavne v oblasti hovorenia a dorozumenia sa v danom jazyku.
Business
Kurz sa zameriava na obchodnú angličtinu, ktorú využijú najmä manažéri, obchodníci, podnikatelia.
Courses for specific professions
Najlepší spôsob ako ovládať terminológiu z oboru svojho zamestnania je tento typ kurzu. Je určený pre ľudí, ktorí hľadajú svoje uplatnenie v zahraničí v profesiách ako kuchár, čašník, stavbár, au- pair, upratovačka v hoteli, recepčná, sestrička.
Interview lesson
Príprava na pohovor do zamestnania. Účelom je pripraviť uchádzača čo najlepšie tým, že si osvojí možné otázky, ktoré mu budú kladené na pohovore, čiže verbálnu, ale aj neverbálnu komunikáciu.
Weekend
Tí, čo nemajú čas cez týždeň z dôvodu pracovnej vyťaženosti, majú možnosť navštevovať kurzy cez víkend podľa výberu z horeuvedených tipov.
Speaking and listening
Počúvanie s porozumením. Tí, ktorí majú nedostatok v oblasti pochopenia, čo „ native speaker“ hovorí. Čiže hodiny budú vedené v duchu počúvania a pochopenia reči, ktorá môže mať rôzne podoby- dialekty, a tým si cibriť ucho.
Preparation for a school-leaving exam
Kurz je vytvorený pre študentov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitu z anglického jazyka. Kurz zahŕňa prípravu súčasne na ústnu aj písomnú časť.

Presvedčili sme Vás? Prihláste sa ešte dnes!